Strona korzysta z plików cookies oraz innych analogicznych funkcjonalnie technologii służących do przechowywania danych. Brak zmiany ustawień ich dotyczących oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Menu
Bezpłatny przewodnik po przyjaznych placówkach onkologicznych stworzony przez fundację
Ranking Placówek Ranking Lekarzy

Projekt "ONKOMAPA - przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych" realizowany jest przez Alivię – Fundację Onkologiczną Osób Młodych. Celem inicjatywy jest dostarczenie informacji nt. placówek onkologicznych w Polsce. ONKOMAPA jest wspólnym dziełem chorych na raka oraz osób im bliskich -  ich oceny i doświadczenia są wskazówką dla innych, które z ośrodków onkologicznych dbają o wysoki poziom satysfakcji pacjentów.    

 

PORTAL ONKOMAPA

Portal internetowy www.onkomapa.pl umożliwia dokonywanie wielopłaszczyznowej oceny ośrodków onkologicznych (szpitali, przychodni, ośrodków radioterapii oraz ośrodków diagnostycznych) oraz personelu medycznego. Pacjenci i ich bliscy mogą wypełnić on-line ankietę wyrażając własną opinię na temat danej placówki lub lekarza oraz zapoznać się z ocenami innych chorych. Dodatkowo, system wizualizuje wahania ocen w czasie, co pozwala monitorować zachodzące zmiany.    

 

METODOLOGIA BADAŃ

• Ankiety zastosowane w badaniu (zarówno na portalu jak i w wersji papierowej) obejmują wielopłaszczyznową ocenę placówek onkologicznych (przykładowo w przypadku szpitali ocena dokonywana jest w pięciu obszarach: opieka, organizacja leczenia, leczenie, wyposażenie ośrodka i przestrzeganie praw pacjenta - w każdym z obszarów pacjenci oceniają od pięciu do jedenastu wybranych aspektów). Ankiety zostały przygotowane przy współpracy z firmą TNS, Fundacją My Pacjenci, partnerami, patronami oraz prof. Antoniną Ostrowską z Polskiej Akademii Nauk.

• Respondenci: pacjenci oraz osoby towarzyszące osobom chorym (wywiady bezpośrednie realizowane w szpitalach) oraz użytkownicy portalu.

• Ankiety papierowe przygotowane zostały w sposób przyjazny dla respondentów (duże litery, przejrzysty układ, instrukcja wypełnienia), a ich zrozumiałość została przetestowana w ramach badania pilotażowego realizowanego przez firmę TNS Polska. Ankiety papierowe były wykorzystane do realizacji bezpośrednich wywiadów z pacjentami i osobami towarzyszącymi. Zrealizowane zostały dwie fale takich badań w szpitalach onkologicznych - fala I na przełomie 2013 i 2014 roku; II fala w miesiącach lipiec i sierpień 2014. Badanie było realizowane przez firmę TNS Polska.

• Każdy z aspektów oceniany jest na skali od 1 do 5 (bardzo źle, raczej źle, ani dobrze, ani źle, raczej dobrze, bardzo dobrze). W przypadku oceny realizowanej na portalu ONKOMAPA.PL użytkownicy mają również możliwość wyrażenia opinii słownej (obowiązują restrykcje wynikające z regulaminu portalu).

• W przypadku szpitali onkologicznych ważność poszczególnych obszarów oraz aspektów w ramach obszarów określona została na podstawie odpowiedzi respondentów. Respondenci rozdzielali po 100 punktów pomiędzy aspekty w każdym z obszarów oddzielnie i pomiędzy same obszary. Na podstawie tych odpowiedzi określono średnią liczbę punktów przyznaną przez respondentom każdemu z aspektów i obszarów. Na podstawie tej średniej punktacji określona została subiektywna ważność dla pacjentów poszczególnych aspektów w ocenie każdego z obszarów oraz ważność każdego z obszarów w łącznej ocenie ośrodka. W przypadku obiektów innych niż szpitale wagi poszczególnych pytań są równe. 

• Ocena zagregowana stanowi średnią ważoną z ocen wyrażonych przez użytkowników portalu w okesie 365 dni wstecz.

• Ranking placówek uwzględnia w pierwszej kolejności 20 placówek z największą liczbą ocen w ostatnich 365 dniach.

• Ranking szpitali uwzględnia w pierwszej kolejności 20 szpitali z największą liczbą ocen w ostatnich 365 dniach.

• Ranking lekarzy uwzględnia w pierwszej kolejności lekarzy z liczbą ocen w ostatnich 365 dniach wynoszącą 8 lub więcej.

 

WSPÓŁPRACA

Projekt ONKOMAPA w okresie od kwietnia 2013 do września 2014 był realizowany w partnerstwie z Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu oraz Stowarzyszeniem Little People z Rumunii.

W okresie od październiak 2014 projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją My Pacjenci.

Patronat nad projektem objęły następujące organizacje: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii, Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Nauk o Politykach Publicznych.

 

FINANSOWANIE

 W okresie od kwietnia 2013 do września 2014 projekt był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W okresie od października 2014 do września 2015 projekt był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Operatorem programu jest Fundacja Batorego.

 

O FUNDACJI

Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych powstała w kwietniu 2010 roku. Założycielem jest Bartosz Poliński – starszy brat Agaty, u której 3 lata wcześniej, w wieku 28 lat, został zdiagnozowany zaawansowany rak. Rodzeństwo namówiło do współpracy innych.  Fundacja naświetla problem występowania chorób nowotworowych u osób młodych. Propaguje także pro-aktywną postawę wobec choroby nowotworowej i przejęcie inicjatywy w jej leczeniu: zdobywanie przez chorych i i bliskich jak największej ilości danych na temat danego przypadku, podejmowania decyzji dotyczących leczenia wspólnie z lekarzem. Podpowiada również sposoby ułatwiające dotarcie do informacji, jak również publikuje w języku polskim nowości onkologiczne ze świata na swojej stronie, jak i na profilu Alivia na  Facebook’u. W krytycznych sytuacjach fundacja pomaga organizować środki finansowe na świadczenia medyczne dla chorych, które nie są finansowane z NFZ. Zbiórkę funduszy umożliwia Program Skarbonka, które Alivia prowadzi dla potrzebujących. Wolontariusze Alivii dzielą się zdobytym doświadczeniem i pomagają innym wygrywać z chorobą każdego dnia. Wspierają chorych i ich bliskich w trudnych sytuacjach, jak również angażują ludzi zdrowych w działania na rzecz walki z rakiem. Więcej informacji o Fundacji i jej działaniach na stronie www.alivia.org.pl.